Pedagogikk og tilnærming

Vår filosofi

Vårt barnesyn bygger på at vi anerkjenner barndommens egenverdi og at barn er likeverdige selvstendige mennesker.

Nysgjerrige barn undersøker naturen
To barn leker innendørs
Et barn lager snøengel
Leende barn utendørs

CLASS er verktøyet vårt for å styrke kvaliteten på samspillet mellom barn og ansatte


Mat med smak er vårt satsingsområde innen mat og måltidsglede.


Jump er satsingsområdet vårt innen bevegelsesglede og fysisk aktivitet.


Go Green er satsingsområdeet vårt innen miljø og bærekraft.


Quest er vårt årlige arrangement om nysgjerrighet, utforskertrang og skaperglede.


Barn titter gjennom dukkehus
Nærbilde av barn som maler
Barn titter på løvetann utendørs

Pedagogikk og tilnærming

Dette er barnehagen vår